Steeds vaker horen we in het onderwijs de term 21e-eeuwse vaardigheden terugkomen. Maar wat betekent dat eigenlijk en hoe kunnen we deze vaardigheden ontwikkelen binnen het huidige onderwijssysteem?  Om hier antwoord op te kunnen geven, is het handig duidelijk te maken over welke vaardigheden het precies gaat. 

Het is natuurlijk goed om te weten om welke vaardigheden het gaat als we praten over 21e-eeuwse vaardigheden maar waarom en hoe moeten deze vaardigheden worden aangeleerd? Eerst het waarom. 

Het doel van het voortgezet onderwijs (vo) is om leerlingen voldoende te kunnen toerusten voor de toekomst. Omdat de wereld om ons heen steeds sneller verandert hebben de leerlingen andere vaardigheden nodig dan vroeger. Leerlingen worden geacht flexibeler te zijn dan vroeger, ze moeten media-wij worden en ict-vaardigheden ontwikkelen. Enerzijds worden er van de leerlingen meer vaardigheden verwacht op het gebied van samenwerken maar tegelijkertijd vinden we dat ze ook goed zelfstandig moeten kunnen werken. En waarom? Omdat de maatschappij hierom vraagt. We leiden niet meer op voor beroepen maar de leerlingen moeten skills onder de knie krijgen om zich te staande te houden in een maatschappij die constant in beweging is. En dat is moeilijk…..

Leerstrategieën
Hoe leerlingen de 21e-eeuwse vaardigheden moeten leren is een lastig proces. Het is lastig omdat klassen vaak bestaan uit 25 of meer leerlingen en veel leerlingen hebben  andere voorkeur-leerstrategieëen. En hoewel docenten de lesstof vaak op diverse manieren aanbieden krijgt lang niet iedere leerling de stof aangereikt op een manier die de voorkeur heeft van een leerling. Dat kan ook niet want er ten minste 14 leerstrategieën.

Onze test (EigenWijzer voor po en/of vo) geeft inzicht in welke leerstrategieën het beste past bij de karaktereigenschappen die voortkomen uit de test. Deze informatie zou cruciaal kunnen zijn voor leerlingen die vastlopen, niet gemotiveerd zijn of onderpresteren. 

Deze informatie is natuurlijk niet alleen van onschatbare waarde voor de leerlingen zelf, maar ook voor de scholen en voor de mentoren en docenten in het bijzonder. Leerlingen die verschillende leerstrategieën kunnen gebruiken en bewust kunnen inzetten hebben zo een “optimaal” leerproces. 

Leerstrategieën
Overzien 83%
Jezelf kennen 61%
Vooruit kijken 87%
Bijhouden 39%
Terugkijken 90%
Herhalen 87%
Verdiepen 78%
Structureren 57%
Jezelf organiseren 83%
Omgeving organiseren 23%
Anderen organiseren 42%
Het nut zien 65%
Jezelf motiveren 93%
Sluit Menu