" De schoen die de één perfect past, knelt bij de ander. En zo heeft iedereen ook zijn eigen maat van een bevredigend leven"

EigenWijzer primair onderwijs en voortgezet onderwijs

De EigenWijzer is een methodiek om je persoonlijkheid in kaart te brengen. De grondlegger hiervan is Carl Jung. De basisgedachte is dat iedereen van nature een psychologische gereedschapskist heeft, waaruit hij of zij sommige instrumenten vaker gebruikt dan andere. De instrumenten die we van nature, en vaak onbewust, hanteren noemen we voorkeursgedrag. De EigenWijzer geeft inzicht in je voorkeursgedrag.

De EigenWijzer is een bijzonder instrument om in te zetten naast veel gebruikte cognitieve instrumenten. Het ondersteunt, of weerlegt cognitieve uitkomsten of grond van zogenoemde “zachte criteria”. Het kijkt niet naar iq, of cognitieve vaardigheden, maar naar iemands karakter. Voor meer informatie over welke karaktereigenschappen (binnen het onderwijs) de basis vormen voor een geslaagd leven kun je uiteraard bij ons terecht. Wij werken met de methode van de Amerikaanse onderzoekster Angela Duckworth, welke onder meer is beschreven in het boek van Paul Tough, “een kwestie van karakter”

In onze rapportage wordt het voorkeursgedrag gekoppeld aan:

Talenten
Sterke- en ontwikkelpunten;
Effectief communiceren;
Studeer- en werkomgeving;
Studie-advies;
Beroepskeuze advies;

Wij gebruiken de EigenWijzer binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Wilt u meer informatie over onze werkwijze of over de EigenWijzer? Neem dan contact met ons op.

EigenWijzer volwassenen

Ongeveer 20 procent van de mensen gaat met veel plezier naar zijn of haar werk. Nog eens 20 tot 25 procent heeft weinig positieve maar ook weinig negatieve gevoelens ten opzichte van de functie die hij of zij momenteel bekleed. Dat betekent dat ruim 50 procent van de mensen met negatief staat ten opzichte van zijn of haar werk.

Dat is een probleem voor zowel werknemer als werkgever. Het is namelijk erg simpel: iemand die met plezier naar zijn werk gaat is productiever, loyaler en gelukkiger dan iemand die geen plezier beleeft aan zijn werk.

Voor werknemers en werkgevers
De EigenWijzer is een online tool die kijkt naar je niet-cognitieve vaardigheden (karakter). Na het maken van de test heb je inzicht in je sterke karaktereigenschappen en wat voor soort werk daar goed bij past. De uitslag van de test koppelt je karakter aan bijvoorbeeld communicatie binnen een bedrijf of hoe je graag samenwerkt (of juist niet). 

De EigenWijzer is bijzonder geschikt wanneer werkgevers op zoek zijn naar nieuw personeel. Wanneer het profiel is opgesteld kunnen werkgevers de potentiële kandidaten de test laten maken en kijken op hij of zij geschikt is op basis van zijn of haar karakter. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer iemand werk doet dat past bij zijn of haar sterke karaktereigenschappen dat niet alleen de arbeidsproductiviteit stijgt maar mensen zich ook veel gelukkiger voelen en daardoor langer blijven. Een win-win-situatie dus voor zowel werknemer als werkgever.

Interesse in de EigenWijzer? Neem dan contact met ons op.

Sluit Menu