Loopbaan oriëntatie en begeleiding is een erg lastig onderdeel binnen het huidige onderwijssysteem. Er zijn diverse tools beschikbaar en er worden veel open-dagen georganiseerd om de keuze voor een vervolgschool zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In de praktijk blijkt het lastig te zijn voor leerlingen. Ruim 35 procent van de leerlingen geeft aan, na het behalen van hun vervolgstudie, met de nieuwe kennis waarschijnlijk een andere keuze gemaakt zou hebben.

En dat is zonde. Helaas hebben wij geen tovermiddel uitgevonden waarmee we alle onzekerheid kunnen wegnemen. Wel pakken wij LOB anders aan. Wij gaan niet uit van wat leerlingen kunnen of kennen. Wij doen onderzoek naar het karakter van leerlingen door het uitvoeren van de EigenWijzer (vo-versie). Dit inzicht koppelen wij aan studierichtingen die een goede match maken.

Door dit advies te bundelen met de kennis die je krijgt van het “standaard” LOB-traject en bijvoobeeld de meeloopdagen op havo, mbo, hbo en universiteiten kun je een betere keuze maken omdat je gewoonweg meer inzicht hebt gekregen. 

Deze alternatieve en aanvullende route bieden wij aan op twee verschillende manieren. Je kunt de EigenWijzer afnemen met een toelichtingsgesprek of je gaat voor de uitgebreide LOB-route waarin we via vier LOB-gesprekken komen tot een wel overdachte keuze.

Wil je graag meer informatie over ons LOB-traject? Neem dan contact met ons op

Sluit Menu